പാമ്പാടുംപാറയിൽ നിന്ന് 25 ലിറ്റർ ചാരായവും,350 ലിറ്റർ കോടയും പോലീസ് പിടികൂടി 

 

പാമ്പാടുംപാറ: ഇടുക്കി പാമ്പാടുംപാറയിൽ 25 ലിറ്റർ ചാരായവും,350 ലിറ്റർ കോടയും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. വാറ്റുചാരായം ബാരലുകളിലാക്കി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ചേമ്പ് നട്ട് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്.

പാമ്പാടുംപാറ മന്നാകുടി സ്വദേശി ഹൈദ്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വാറ്റുചാരായം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതും. പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എക്സൈസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബാരലുകളിലാക്കി കോട മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി മുകളിൽ ചേമ്പും നട്ടിരുന്നു. പിടികൂടിയ ചാരായവും കോടയും എക്സൈസ് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു.

എക്സൈസ് സംഘം വരുന്നത് കണ്ട് ഹൈദ്രോസ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയെന്നും ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും എക്സൈസ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

From around the web