പത്താംതരം തുല്യത വിജയോത്സവവും വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടത്തി

 
36

ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്താംതരം തുല്യത വിജയോത്സവവും സാക്ഷരതാ പഠിതാക്കളുടെ മികവുത്സവവും വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉല്ലാസ് തോമസ് ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടത്തുന്ന പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്സിൽ 2021 ബാച്ചിൽ ജില്ലയിൽ 16 പഠിതാക്കളാണ് മികച്ച വിജയം നേടിയത്.

2021 നവംബർ മാസത്തിൽ നടന്ന സാക്ഷരത മികവുത്സവം പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ ടൈബി ജോസഫ് (കീരംപാറ പഞ്ചായത്ത്) എന്ന പഠിതാവിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ജെ ജോമി, കീരംപാറ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജു സാബു , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജോബി തോമസ്, സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ദീപ ജെയിംസ്, ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് കോഡിനേറ്റർ സുബൈദ. കെ എം, യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് കോഡിനേറ്റർ ശ്രീകല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

From around the web