അമിത് ഷായുടെ 58-ാം ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ നേർന്നു

 
41
 

ഡൽഹി: ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ 58-ാം ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ നേർന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി അദ്ദേഹം നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണ മേഖലയെ നവീകരിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ ദീർഘവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ," മോദി ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു. .

From around the web