ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന്റെ പുതിയ ഓഫര്‍ ; 220 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള റീചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് അധിക ടോക്ക്‌ടൈം

 
ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന്റെ പുതിയ ഓഫര്‍ ; 220 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള റീചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് അധിക ടോക്ക്‌ടൈം
 

ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനില്‍ ഇപ്പോള്‍ അധിക ടോക്ക്‌ടൈം. 220 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള റീചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് ഇതു ബാധകമല്ല. ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ 20 ശതമാനം വരെ ലഭിക്കും. അതായത് ഈ പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 600 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. 2020 ഒക്ടോബര്‍ 6 വരെ ലഭ്യമായ പരിമിതമായ സമയ ഓഫറാണിത്, ഞായറാഴ്ചകളിലും ഇത് ലഭിക്കും. ഓഫറുകള്‍ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

100, 110 രൂപ, 150 രൂപ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 100, 110, 150 രൂപയുടെ മുഴുവന്‍സമയ ടോക്ക്‌ടൈം ലഭിക്കും.220 രൂപ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക്, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 240 രൂപ വരെ ടോക്ക്‌ടൈം ലഭിക്കും.500 രൂപ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 575 രൂപ ടോക്ക്‌ടൈം ലഭിക്കും.1000 രൂപ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 1100 രൂപ ടോക്ക്‌ടൈം ലഭിക്കും.2000 രൂപ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 2300 രൂപ ടോക്ക്‌ടൈം ലഭിക്കും.3000 രൂപ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 3600 രൂപ ടോക്ക്‌ടൈം ലഭിക്കും.

2020 ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതല്‍ പിന്‍വലിച്ച പ്ലാന്‍ വൗച്ചര്‍ (പിവി) 429 രൂപയ്ക്ക് പകരം ബിഎസ്എന്‍എല്‍ 429 രൂപയുടെ പ്രത്യേക താരിഫ് വൗച്ചര്‍ (എസ്ടിവി) അവതരിപ്പിച്ചു. എസ്ടിവി 429 പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ വോയ്‌സ് കോളുകള്‍, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സ, ജന്യമായി, പ്രതിദിനം 1 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 81 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള എറോസ് നൗ സേവനങ്ങളിലേക്കും എസ്ടിവി പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു. ഇറോസ് നൗ സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സിടോപ്പ്അപ്പ് വഴിയും ഒരു വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയും എസ്ടിവി സജീവമാക്കാം. 

ബിഎസ്എന്‍എല്‍ 1499 രൂപയില്‍ ഒരു പ്ലാന്‍ വൗച്ചറും (പിവി) അവതരിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ 90 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പിവി 1499 പ്ലാന്‍ അധിക വാലിഡിറ്റി നല്‍കും. പിവി 1499 മൊത്തം 24 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗ് 250 എഫ്പി പരിധിയില്‍ മിനിറ്റ്. 365 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഒരു വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയാണ് പിവി 1499, എന്നാല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ 90 ദിവസത്തെ പ്രമോഷണല്‍ കാലയളവില്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 395 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കും

From around the web