ട്വിറ്റര്‍ പ്രതിനിധികളോട് ഹാജരാകാന്‍ ഐ.ടി പാർലമെൻററികാര്യ ഉപസമിതി

 
cd

ട്വിറ്റര്‍ പ്രതിനിധികളോട് ഹാജരാകാന്‍ ഐ.ടി പാർലമെൻററികാര്യ ഉപസമിതി നിർദേശിച്ചു. കോൺഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂർ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഐ.ടി പാർലമെൻററികാര്യ ഉപസമിതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യോഗം ചേരുക.

ഐ.ടി മാർ​ഗനിർദേശം പുറത്ത് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും സർക്കാരും തമ്മിലെ ബന്ധം വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം ചെരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഐ.ടി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും യോഗത്തിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

From around the web